Röperli Kroki Bağımsız Bölüm Planları

Röperli Kroki : İnşaat ruhsat eki olan mimari vaziyet planına göre tatbiki yapılmış olan bina ve eklentilerinin projesine uygun olup olmadığını koordinat sistemine bağlantırlı olarak gösteren krokidir.

Bağımsız Bölüm Planları : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeye göre bağımsız bölüm planı tanımı
“kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmasına esas olan gayrimenkulün üzerine inşa edilecek yapı ve eklentilerin, bağımsız bölümlerin konumlarını ve numaralarını ruhsatına, projelerine, vaziyet planındaki ölçülerine ve teknik yöntemine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösteren ilgili belediye veya valilikçe tasdik edilmiş plan ve projesi” olarak yapılmıştır.
Kat mülkiyeti ya da irtifakı ile kurulmuş olan bir ana taşınmazın, kullanılmaya elverişli, daire, ofis, dükkan, mağaza gibi ayrı ayrı her bir bölümüne bağımsız bölüm adı verilir. Taşınmazın resmi ölçümlere göre kat mülkiyetine esas olan bölümlerinin planı bağımsız bölüm planı ile yapılır. Bağımsız bölümler kat mülkiyeti kütüğü üzerinde ayrı sayfalara tescil edilir.