SBU Harita


Hakkımızda

User 01

Serdar Burak USLU

Harita Mühendisi

Harita Mühendisliği'nin temel görevleri; planlama çalışmaları için temel bilgileri üretmek (harita) ve üretilen bilgilerin sürekli güncelleştirmesini sağlamak ve planlama çalışmalarının zemin üzerinde uygulanmasını (aplikasyon) sağlamaktır. Bilgi çağı ile birlikte, yaşamımıza giren teknolojik yenilikler, her mesleğe olduğu gibi Harita Mühendisliği 'nde de zorunlu olarak yeni boyutlar getirdi.

SBU Harita, Mühendislik Hizmetleri'ni, çağımızdaki sürekli değişimleri ve gelişmeleri takip edip, geçmişten bugüne, başarı ile uygulamaktadır.

Şirketimiz günümüz şartlarının jeodezik ve fotogrametri ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçlara göre oluşumunu ve teknik altyapısını hazırlamış, teknolojinin en son ürünlerini şirket bünyesine dahil etmiş ve teknolojik gelişmeleri takip etmeye devam etmektedir.

Firmamız bugüne kadar en son teknolojiyi kullanarak en doğru, en hızlı ve en ekonomik iş teslimi politikasından ödün vermeyerek çalışmalarını sürdürmektedir.

SBU Harita ’nın ana çalışma ilkesi; mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işin zamanında, istenilen tüm nitelikleri kapsayan, en verimli ve uygulanabilir şekilde işverenin isteklerinin en kısa sürede sonuca ulaşmasıdır.

* İşverenin yatırımına değer kazandıran,
* Yatırım dahilindeki diğer organizasyonlarla uyum içinde çalışan,
* Yatırımın başarıya ulaşmasını sağlayan,
* En uygun çözüm ve alternatif çözümler sunan,
* İşvereni sürekli uyaran ve bilgilendiren,
* Tüm ihtiyaçlarına (mesleğimizle ilgili) cevap veren,
* Profesyonel harita mühendislik hizmetlerini amaçlamaktadır.

En uygun çözümü seçme ve bu seçimin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm organizasyon, kalite güvencesi ve dürüst hizmet anlayışıyla gerçekleştirilir.